Priser

Priser i SEK inklusive moms, f.n. 25% och garantier ingår för drottningarna

Drottningar
F1 friparad - märkt med årets färg och äggläggande
1 - 4 st
625
5 - 9 st
600
10 st
575
Övervintrad F1-drottning, leverans tidigt på våren
1 - 4 st
1250
5 - 9 st
1200
10 st
1150
Avläggare
Avläggare 6 ram LN
2100
Övervintrad avläggare 6 ram LN
4000
Avläggare 6 ram 3/4 Langstroth
1600
Avläggare 6 ram Langtsroth
2400
Avläggare 6 ram Dadant
2700
Paketbin
Paketbin
2250